1.4 Uitvoeringsmethode

Wij hebben in de periode voorafgaand aan het project, tijdens het realiseren van een passeervak in het Julianakanaal nabij Elsloo, ervaring opgedaan in het uitvoeren van werkzaamheden aan het Julianakanaal. Erg belangrijk voor het succesvol uitvoeren van het project is dat (ook) tijdens de uitvoering voorkomen dient te worden dat kanaalwater weglekt in de ondergrond naar de naastgelegen omgeving. Bij het verbreden van het kanaal nabij Elsloo hebben wij deze lekkage voorkomen door het Werk in den droge uit te voeren. Hierbij zijn destijds meerdere tijdelijke bouwkuipen in het kanaal aangebracht en vervolgens droog gepompt waardoor het aanpassen en het realiseren van de nieuwe waterremmende laag droog uitgevoerd is. Deze bouwkuipen zijn tot in het midden van de vaarweg geplaatst zodat de scheepvaart ook tijdens de werkzaamheden gebruik kan blijven maken van het Julianakanaal, zie de animatie werkwijze op deze site.

Ook bij de verdieping en verbreding van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht passen we deze uitvoeringsmethode toe. In totaal brengen we in dit traject 8 bouwkuipen aan, waarbinnen we de verdiepings- en verbredingswerkzaamheden uitvoeren. Ook deze keer worden de bouwkuipen zodanig geplaatst dat voldoende ruimte overblijft voor de scheepvaart en zij tijdens de uitvoering gebruik kunnen blijven maken van het kanaal. De uitvoeringsmethode bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

  1. Het aanbrengen van de tijdelijke bouwkuip welke bestaat uit stalen damwanden;

  2. Het droogpompen van de bouwkuip;

  3. Het afgraven van de huidige kanaalbodem en waar tevens verbreed moet worden het afgraven van de aanwezige kanaaloever;

  4. Het aanbrengen van een nieuwe waterremmende laag op de nieuwe kanaalbodem en oever welke bestaat uit een folieconstructie voorzien van meerdere beschermlagen;

  5. Het aanbrengen van bodem- en oeverbekleding welke bestaat uit breukstenen;

  6. Het volpompen van de bouwkuip;

  7. Het verwijderen van de bouwkuip.

Bovenstaande stappen worden steeds herhaald tot het werk in 8 fases is uitgevoerd.