1.3 Uit te voeren werkzaamheden

Het Julianakanaal is aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw en is op 16 september 1935 officieel geopend. Een groot deel van het kanaal is aangelegd op het oude maaiveld door het realiseren van twee kanaaldijken. In verband met de grinderige bodem is het kanaal voorzien van een waterremmende laag om het weglekken van water uit het kanaal te voorkomen. Bij het uitvoeren van het project dient het weglekken van water voorkomen te worden en dient op de plaatsen waar de bestaande waterremmende laag aangepast wordt, dus een nieuwe waterremmende laag gerealiseerd te worden.

Binnen het werkgebied voeren we diverse werkzaamheden aan het kanaal uit. Hierbij maken we onderscheid in drie type werkzaamheden, namelijk:

  • Verdiepen: het verlagen van de kanaalbodem inclusief de hierin aanwezige waterremmende laag;

  • Verbreden: het verplaatsen van kanaaloever/kanaaldijk waarbij op de nieuwe oever een nieuwe waterremmende laag gerealiseerd dient te worden;

  • Baggeren: het verlagen van de kanaalbodem (voornamelijk slib) op de locaties waar de aanwezige waterremmende laag zich op voldoende diepte bevindt.