1.2 Opdracht Van den Herik Sliedrecht B.V.

Wij hebben in maart 2020 de opdracht ontvangen van Rijkswaterstaat voor het verdiepen en verbreden van het Julianakanaal op diverse locaties tussen kilometer 16,800 en 19,750 (traject Berg-Obbicht). Binnen dit traject dient de aanwezige waterremmende laag aangepast te worden door het kanaal te verdiepen en te verbreden. Daar waar de aanwezige waterremmende laag tussen km 16,150 en 20,150 al op voldoende diepte ligt maar de waterbodem (voornamelijk slib) wel verlaagd dient te worden, wordt gebaggerd. Ook realiseren we aan beide oevers fauna-uitstapplaatsen (FUPs) en voorzien we de oostelijke oever tussen de bruggen van Berg en Obbicht van een nieuwe weg en jaagpad. Tot slot planten we op de oostelijk oever een kanaalbegeleidende bomenrij.