Planning

Tijdens de werkzaamheden aan Deelgebied 6 is op 23 februari j.l. de bouwkuip plotseling volgelopen met water. De beschadigde damwand van de bouwkuip is gerepareerd en er is een steunberm aangebracht voor extra stabiliteit en bescherming, zodat scheepvaart weer mogelijk is. Ook zijn pompen ingezet om eventuele overlast door stijgend grondwater te voorkomen. De oorspronkelijke verbredings- en verdiepingswerkzaamheden zijn stilgelegd. Momenteel werken we samen met Rijkswaterstaat een aantal scenario’s uit om de werkzaamheden veilig en verantwoord af te ronden, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving en de scheepvaart. Er wordt aan gewerkt om uiterlijk deze zomer meer duidelijkheid te geven over het vervolg en de planning.