Planning

De planning van onze werkzaamheden in het Julianakanaal is gewijzigd (klik hier voor de aangepaste planning of kijk op onze Facebookpagina). De voornaamste reden van de aangepaste planning is dat de afstemming met de scheepvaart over de veilige passerbaarheid van onze bouwkuipen langer heeft geduurd. Onlangs zijn duidelijke afspraken gemaakt en hebben we een aangepaste planning kunnen maken.

We zijn in week 22 gestart met het aanbrengen van de damwanden van deelgebied 6. Over een lengte van circa 800 meter worden tot eind juli damwanden geplaatst. Vervolgens wordt er een periode gemonitord of de maatregelen voor veilige scheepvaart functioneren en de scheepvaart de bouwkuip op een veilige manier kan passeren. In deze periode waarin gemonitord wordt, vinden geen werkzaamheden ter hoogte van deelgebied 6 in het Julianakanaal plaats. Als na deze periode blijkt dat de veiligheid is geborgd, wordt de bouwkuip leeggepompt en kunnen de werkzaamheden in de bouwkuip starten.