2.5 Doorgang scheepvaart

Zoals aangegeven bij de omschrijving van de uitvoeringsmethode brengen we de bouwkuipen zodanig aan dat de scheepvaart tijdens de werkzaamheden gebruik kan blijven maken van het kanaal. Om onze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren treffen we diverse scheepvaartverkeersmaatregelen, zoals het verlagen van de toegestane vaarsnelheid. Wij stemmen deze maatregelen af met de vaarwegmanager van Rijkswaterstaat en vervolgens informeren we de scheepvaart hierover.