2.4 Kans op trillingen bebouwing

Doordat de damwanden van de bouwkuipen worden ingetrild ontstaat het risico dat de aanwezige bebouwing naast het kanaal en de bruggen van Berg en Obbicht beschadigd raken door trillingen. We zetten een hoogfrequent trilblok in dat, in vergelijking met een normaal trilblok, nagenoeg geen schadelijke trillingen veroorzaakt. Schades dienen uiteraard voorkomen te worden. Gedurende de voorbereidingen laten we deze bebouwing en objecten onderzoeken en laten de staat hiervan vaststellen. Vervolgens kunnen wij hier, bij het aanbrengen van de bouwkuipen, rekening mee houden en wordt schade voorkomen.