2.2 Voorkomen van lekkage

Met de hiervoor beschreven uitvoeringsmethode voorkomen wij dat tijdens de uitvoering water uit het kanaal naar de naastgelegen omgeving lekt. Rondom het projectgebied is namelijk diverse bebouwing aanwezig welke in geval van lekkage uit het kanaal wateroverlast kan ondervinden. Dit dient dus voorkomen te worden.

Datzelfde geldt voor de aanwezige flora en fauna in (voornamelijk) de Kingbeek. In dit bijzondere natuurgebied direct naast het kanaal tussen Berg en Obbicht zijn diverse beschermde dier- en plantsoorten aanwezig. De Kingbeek wordt gevoed door grondwater dat onder het kanaal doorstroomt. Wanneer in deze specifieke grondwaterstromen kanaalwater lekt kan onherstelbare schade aan de flora en fauna in de Kingbeek veroorzaakt worden. Door het uitvoeren van de werkzaamheden in droge bouwkuipen wordt ook dit voorkomen.

Een ander aandachtspunt hierbij is dat de specifieke grondwaterstromen niet geblokkeerd mogen worden door onze bouwkuipen. Hiermee houden we rekening bij het positioneren van onze bouwkuipwanden.