2.1 Omgevingsaspecten

Daar waar gewerkt wordt is er kans op hinder. Dat is helaas ook bij onze werkzaamheden het geval. We verwachten echter dat de hinder beperkt blijft, aangezien de woningen over het algemeen redelijk ver van het kanaal en onze werkzaamheden liggen. Wij werken overdag en binnen de normale werktijden van 7.00uur tot 19.00uur. In de animatie zijn de werkzaamheden beschreven die voor hinder kunnen zorgen.