2.1 Omgevingsaspecten

Daar waar gewerkt wordt is er kans op hinder. Dat is helaas ook bij onze werkzaamheden het geval. We verwachten echter dat de hinder beperkt blijft, aangezien de woningen over het algemeen redelijk ver van het kanaal en onze werkzaamheden liggen.

2.2 Voorkomen van lekkage

Met de hiervoor beschreven uitvoeringsmethode voorkomen wij dat tijdens de uitvoering water uit het kanaal naar de naastgelegen omgeving lekt.

2.3 Kans op geluidsoverlast

Tijdens het aanbrengen en verwijderen van de tijdelijke bouwkuipen kan mogelijk geluidsoverlast ontstaan.

2.4 Kans op trillingen bebouwing

Doordat de damwanden van de bouwkuipen worden ingetrild ontstaat het risico dat de aanwezige bebouwing naast het kanaal en de bruggen van Berg en Obbicht beschadigd raken door trillingen.

2.5 Doorgang scheepvaart

Zoals aangegeven bij de omschrijving van de uitvoeringsmethode brengen we de bouwkuipen zodanig aan dat de scheepvaart tijdens de werkzaamheden gebruik kan blijven maken van het kanaal.