Verdiepen en verbreden traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal 

door Van den Herik Sliedrecht in opdracht van Rijkswaterstaat

Uitnodiging inloopavond project verruiming Julianakanaal

Op 5 mei 2022 zijn brieven bezorgd met daarin onder andere de uitnodiging voor een inloopavond in het MFC Berg aan de Maas. In deze brief is per abuis een onjuiste verwijzing gemaakt naar de achterzijde, onze excuses hiervoor.

Zoals in de brief vermeld kon de eerder geplande inloopavond helaas niet doorgaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Inmiddels is het wel weer toegestaan om de inloopavond te organiseren. Deze vindt plaats op 17 mei 2022 tussen 19:00 en 21:00 uur. We nodigen u graag uit voor deze inloopavond om in gesprek te gaan over het project Julianakanaal. Onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai, samen met Rijkswaterstaat, kan het gesprek worden aangegaan over de werkwijze, planning, fasering en informatievoorziening binnen het project verruiming Julianakanaal. Hieronder is de locatie, datum en het adres weergegeven. Wij zien u graag tegenmoet op 17 mei!

Locatie: MFC Berg aan de Maas

Adres: Bergerweg 1 te Berg aan de Maas

Datum: 17 mei 2022 tussen 19:00 uur en 21:00 uur

In maart 2020 hebben wij van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht te verdiepen en te verbreden. Na ruim een jaar voorbereidingen en het uitvoeren van onderzoeken, zoals het doen van waterbodemonderzoeken en grondwaterstudies, zijn we klaar om te kunnen starten.

Om u van alle informatie te voorzien hebben we deze website gebouwd. Op deze website is een animatiefilmpje te zien waarop wij het project en onze werkwijze toelichten. Daarnaast vindt u toelichting op het project, de planning en werkgebied.

Hebt u vragen, klachten, meldingen of wilt u een 1-op-1-gesprek aanvragen (met inachtneming van de geldende maatregelen) kunt u dit aangeven via het contactformulier.

Project in het kort

Het werk omvat het verdiepen en verbreden van het Julianakanaal over een lengte van ongeveer 3 km, tussen Berg en Obbicht. Het kanaal krijgt op dit traject een nieuwe waterremmende bodemlaag en een beschermingslaag. De oostelijke oever en de ernaast gelegen dijk worden gedeeltelijk verplaatst. Bijkomende werkzaamheden zijn het planten van bomen en het verharden van een weg.

Wij voeren onze werkzaamheden uit in tijdelijke damwandkuipen. Zo kan droog gewerkt worden. Het Julianakanaal blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor de scheepvaart, zie onze werkwijze.

Waarom dit project?

Het project Verruiming Julianakanaal Berg - Obbicht is onderdeel van het programma Maasroute. De Maasroute is een belangrijke scheepvaartroute naar havens in België, Duitsland en Nederland. Dit programma Maasroute omvat een groot aantal maatregelen om de Maas en het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. Het merendeel van deze maatregelen is inmiddels al uitgevoerd. Het totale programma Maasroute moet in 2023 zijn afgerond. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen. Om dit mogelijk te maken dient het Julianakanaal verdiept en verbreed te worden.